×

Co nowego w Elektryku?

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku rozpoczęły naukę w Technikum nr 4 dwa roczniki klas pierwszych. Uczniowie kształcą się w szkole ponadgimnazjalnej w technikum 4-letnim oraz po raz pierwszy po reformie w szkole ponadpodstawowej w technikum 5-letnim.

Aby sprostać zadaniu należało przemyśleć jak zmieścić zwiększoną liczbę uczniów. Obecnie w Zespole Szkół Elektrycznych kształci się ponad 800 uczniów.

W związku z tym przeniesione zostały w nowe miejsce szatnie szkolne, a na ich miejscu powstały dwie informatyczne pracownie zawodowe (411 i 411A). Dzięki tym działaniom uniknęliśmy 2-zmianowości.

W 2019 roku szkoła podpisała kolejne umowy o współpracy z takim firmami jak: Anwil S.A., Eprosument S.A., RUN- Chłodnia Sp. z o. o..

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, wokół kompleksu boisk Orlik 2012 dokończona została budowa bieżni lekkoatletycznej o powierzchni poliuretanowej. Wybudowana została także ogólnodostępna siłownia napowietrzna, parkur oraz boisko do badmintona. Przebudowane zostały chodniki, powstało także kilka dodatkowych miejsc parkingowych. W 2019 roku po 21 latach pracy zakończył swoją działalność UKS Elektryk.

Na początku 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni grafiki komputerowej 3D (s. 411), którą doposażyła firma Berry-Superfos Sp. z .o. o z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego. Oprócz dobrze wyposażonych zestawów komputerowych w pracowni grafiki znajdują się drukarka 3D oraz zupełna nowość - skaner 3D

W ramach umowy z Dreamspark nasi uczniowie korzystają z darmowych licencji większości oprogramowania Microsoft.

W naszej ofercie na rok szkolny 2020/2021 dajemy możliwość kształcenia się młodzieży w Branżowej Szkole 1-stopnia w zawodach: elektryk i elektronik, z ewentualną kontynuacją w Branżowej Szkole 2-stopnia, która zacznie funkcjonować właśnie od 2020 roku. Jest to dość ważne dla uczniów, którzy w trakcie nauki chcą mieć więcej zajęć praktycznych.

W technikum, w naszej ofercie znajdują się zawody:

  • technik elektryk,
  • technik elektronik,
  • technik informatyk,
  • technik teleinformatyk,
  • nowość - technik programista.

Są to zawody poszukiwane zarówno na lokalnym ryku pracy, jak i dające bardzo dobrą podbudowę do kształcenia politechnicznego.

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku nieustannie unowocześniamy dydaktyczną bazę zawodową. W ostatnim czasie powstały w szkole kolejne nowe pracownie informatyczne, doposażone zostały pracownie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, pracownie sieci komputerowych, pracownie urządzeń techniki komputerowej oraz pracownia teleinformatyczna. Spółka ORLEN Serwis wyposażyła nam pracownię automatyki, w której nasi uczniowie pozyskują wiedzę i umiejętności pożądane od echników przez współczesny rynek pracy na całym świecie. W szkole funkcjonują multimedialne pracownie do nauki języka angielskiego zawodowego. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer oraz rzutnik multimedialny lub telewizor.

Nieustanie wspomagają nas takie firmy jak: Renex, Renex EEC, ORLEN Serwis, Cheko, Opakofarb, Detal-Met, ENEGA SA., Satel z Gdańska, Slican z Bydgoszczy, Emehurt – grupa zakupowa KWANT, EndCorr z Włocławka, TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o) z Łodzi, Jabil z Kwidzynia oraz stowarzyszenia: Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z oddziałami we Włocławku.

Dla najlepszych uczniów „Elektryka” lokalne firmy fundują stypendia i nagrody. Obecnie w szkole funkcjonuje kilka oddziałów klas patronackich. W tym roku ok. 30 uczniów wspartych jest różnego typu stypendiami naukowymi.

We współpracy z Fundacją ANWIL dla Włocławka wdrażana jest dlanaszych uczniów IV edycja konkursu grantowego "Uczę się z ANWIL" dzięki, któremu szkoła realizuje projekt pn. „Od elektryka do automatyka – obsługa sterowników logicznych PLC”. Dodatkowo dokształcamy kolejną grupę uczniów na kursie DSD-pro (Deutsches Sprachdiplom). Szkolenia dla uczniów technikum rozpoczęliśmy jako pierwsi na świecie! Certyfikaty DSD-pro dają przepustkę do dalszego kształcenia na uczelniach całego świata. W tym zakresie wspomaga nas WIKA Polska.

Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę sportową w postaci nowej pełnowymiarowej sali, nowoczesnej siłowni, pływalni oraz kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w tym boiska tzw. "Orlika". W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017 powstał kolejny kompleks sportowy w postaci kortu tenisowego, boiska do piłki plażowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz 100 m nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej. Nasi uczniowie są mistrzami Włocławka w takich dyscyplinach jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy i szachy, a w pozostałych dyscyplinach rozgrywki trwają.

Obecnie kończymy realizację projektu unijnego pn. Włocławek Zawodowo. Od września 2020 roku rozpoczniemy realizację dwóch projektów unijnych pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku oraz Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych. Wartość projektów dedykowana szkole wynosi ok. 4 mln zł. W czasie realizacji projektów uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć zawodowych, języka obcego zawodowego. Uczniowie będą mieli stworzone warunki do poznawania nowoczesnych technologii. Realizacja tych projektów to także możliwość uczestniczenia w stażach i dodatkowych praktykach. W ponad dwudziestu pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt dydaktyczny.

Planujemy także wdrażać kolejne projekty międzynarodowej wymiany uczniów i studentów z programu Erasmus+

"Twórcza szkoła to taka szkoła, w której w sposób celowy i systemowy (nie od święta i nie raz do roku) budzi się, wspiera i rozwija zdolności myślenia i działania twórczego. To taka szkoła, w której twórczy nauczyciele nauczają w twórczy sposób."

K.J. Szmit

My nie boimy się kolejnych wyzwań a Ty?

 


Powrót