×

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 2012r.

  1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2012r. w Zespole Szkół Elektrycznych
    • Zespół Szkół Elektrycznych - 78,42%
      • elektryk - 93,75%
      • elektromechanik - 90,00%
      • Technik elektryk - 26,32%
      • Technik elektronik - 88,89%
      • Technik informatyk - 95,89%
      • Technik teleinformatyk - 16,67%
    • kraj
      • elektryk - 77,10%
      • elektromechanik - 75,60%
      • Technik elektryk - 30,10%
      • Technik elektronik - 51,50%
      • Technik informatyk - 69,70%
      • Technik teleinformatyk - 42,60%
    • województwo kujawsko-pomorskie
      • elektryk - 70,40%
      • elektromechanik - 85%
      • Technik elektryk - 17,58%
      • Technik elektronik - 72,76%
      • Technik informatyk - 72,89%
      • Technik teleinformatyk - 68,49%
    • województwo lubelskie
      • elektryk - -%
      • elektromechanik - -%
      • Technik elektryk - 32,50%
      • Technik elektronik - 60,50%
      • Technik informatyk - 66,90%
      • Technik teleinformatyk - 84,30%
    • województwo małopolskie
      • elektryk - -%
      • elektromechanik - -%
      • Technik elektryk - 45,10%
      • Technik elektronik - 59,00%
      • Technik informatyk - 78,00%
      • Technik teleinformatyk - 37,00%
    • województwo podkarpackie
      • elektryk - -%
      • elektromechanik - -%
      • Technik elektryk - 20,30%
      • Technik elektronik - 53,30%
      • Technik informatyk - 772,80%
      • Technik teleinformatyk - 47,20%
    • województwo dolnośląskie
      • elektryk - 35,60%
      • elektromechanik - 71,40%
      • Technik elektryk - 40,50%
      • Technik elektronik - 46,00%
      • Technik informatyk - 64,70%
      • Technik teleinformatyk - 38,40%
    • województwo opolskie
      • elektryk - 48,10%
      • elektromechanik - 50%
      • Technik elektryk - 41,10%
      • Technik elektronik - 45,10%
      • Technik informatyk - 66,40%
      • Technik teleinformatyk - 71,40%
    • województwo łódzkie
      • elektryk - 79,7%
      • elektromechanik - 68,40%
      • Technik elektryk - 31%
      • Technik elektronik - 57,60%
      • Technik informatyk - 60,70%
      • Technik teleinformatyk - 21,60%
    • województwo świętokrzyskie
      • elektryk - 83,3%
      • elektromechanik - 51,40%
      • Technik elektryk - 21,80%
      • Technik elektronik - 33,30%
      • Technik informatyk - 57%
      • Technik teleinformatyk - 8,50%
    • województwo podlaskie
      • elektryk - 87,5%
      • elektromechanik - 68,40%
      • Technik elektryk - 21,30%
      • Technik elektronik - 44,20%
      • Technik informatyk - 67,30%
      • Technik teleinformatyk - 63,90%
    • województwo warmińsko-mazurskie
      • elektryk - 69,79%
      • elektromechanik - 76%
      • Technik elektryk - 27,41%
      • Technik elektronik - 51,7%
      • Technik informatyk - 64%
      • Technik teleinformatyk - 42,3%
    • województwo pomorskie
      • elektryk - 70,40%
      • elektromechanik - 85,00%
      • Technik elektryk - 37,16%
      • Technik elektronik - 31,64%
      • Technik informatyk - 72,14%
      • Technik teleinformatyk - 44,90%
 


Powrót