Znajdź wiadomość

Wyszukiwanie według nagłówków i treści

Odwiedzin:
dziś 21, wszystkich 2730443, online 5

Strona załadowała się
w 0.00724387 s
zużywając 1,15 MB

 

 
Kolejny sukces uczniów ELEKTRYKA
05. 06. 2014

 

W piątek, 6 czerwca 2014r., w sali konferencyjnej Domu Technika w Warszawie będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie XV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Olimpiada w części poświęconej innowacjom technicznym rozgrywana jest w czterech kategoriach w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zgłosiła do etapu okręgowego trzy prace:

  1. w kategorii "rozwiązanie techniczne" - Lokalizator GPS z funkcją SOS zasilany kinetycznie, autorzy pracy: Dawid Walter i Łukasz Derbin, uczniowie klasy IIIB o profilu technik elektronik;
  2. w kategorii "pomysł ekologiczny"- e-SOWA - interaktywny system wsparcia ruchu turystycznego na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, autorki: Monika Zielińska i Ada Górecka, uczennice klasy IIB kształcące się w zawodzie technik elektronik;
  3. w kategorii "pomoc dydaktyczna" - Interaktywny przewodnik z modułem sprawdzającym znajomość liczb zespolonych w elektrotechnice, autor: Jakub Jasiński, tegoroczny absolwent technikum w zawodzie technik informatyk.

Wszystkie wymienione prace zostały wysoko ocenione przez gdańskie jury etapu okręgowego, które przyznało im pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Na etapie centralnym, w finale Olimpiady, praca Dawida Waltera i Łaukasza Derbina zajęła czwarte miejsce w kraju otrzymując wyróżnienie. Tym samym autorzy pracy uzyskali tytuły finalistów olimpiady i zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymując na dyplomie 100% punktów z egzaminu.

Wyróżniona praca to prototypowe urządzenie, którego podstawową funkcją jest wysyłanie wiadomości SMS z informacją o potrzebie udzielenia pomocy oraz dokładnym położeniu użytkownika urządzenia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Lokalizator zasilany jest autonomicznie przez baterię ładowaną kinetycznie dzięki ruchom związanym np. z marszem użytkownika. Czyni to urządzenie idealnym dla samotnych turystów, wspinaczy, kajakarzy i innych osób uprawiających spacery i wędrówki, zwłaszcza ekstremalne. Pozycja wędrowca ustalana jest z dużą dokładnością dzięki modułowi GPS i przekazywana na zdefiniowaną wcześniej stronę www, gdzie jest obrazowana na mapie. Podobnie SMS'y z informacją o potrzebie udzielenia pomocy, które wysyłane są przez naciśnięcie jednego przycisku, docierają do telefonu o uprzednio zdefiniowanym numerze. Dodatkową funkcją lokalizatora jest cykliczne zapisywanie pozycji wędrowca na karcie pamięci SD. Lokalizator zdał pomyślnie testy w terenie i, jak twierdzą autorzy pracy, mógłby znaleźć zastosowanie nie tylko w turystyce, zwłaszcza ekstremalnej, ale również w wojsku i innych służbach mundurowych. Innowacyjność lokalizatora zawiera się w samym pomyśle, ale również w rozwiązaniu modułu ładowarki kinetycznej baterii oraz układu zarządzania energią urządzenia, które są koncepcjami autorskimi.

Warto przypomnieć, że opisywana praca zdobyła również I nagrodę w tegorocznej edycji Turnieju Młodych Mistrzów Elektroniki, którego podsumowanie szóstej edycji miało miejsce w naszej szkole 30 maja. Autorzy pracy otrzymali wówczas od sponsorów Turnieju, firmy Renex z Włocławka i TME z Łodzi, specjalistyczny sprzęt do lutowania oraz możliwość dokonania gratisowych zakupów w internetowym sklepie elektronicznym.

Tegoroczny sukces Dawida i Łukasza nie jest przypadkowym zdarzeniem. Chłopcy od dawna interesują się praktycznymi zastosowaniami elektroniki, układów mikroprocesorowych i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, a w poprzednich edycjach Turnieju Młodych Mistrzów Elektroniki również zdobywali nagrody. Uczestniczkami poprzedniej edycji Turnieju były także autorki pracy nagrodzonej I miejscem w zawodach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości: Monika Zielińska i Ada Górecka. Autorką oprawy graficznej zgłoszonego przez nie projektu jest Monika, która jest też najbardziej aktywną uczestniczką wielu konkursów przedmiotowych i olimpiad interdyscyplinarnych. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała m.in. tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, a w tegorocznej edycji tej olimpiady zajęła III miejsce otrzymując tytuł laureatki.

Opiekunem uczennicy oraz wszystkich nagrodzonych prac jest dr Andrzej Aftański.


Do góry  | Powrót do aktualności

 

© Copyright Zespół Szkół Elektrycznych 2019

Technikum nr 4, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3